Akademik Dil Kursları


Akademik Dil Kursları

akademiNY ailesi olarak Avrupa Dil Portfolyosuna göre belirlenen altı dil düzeyinde (A1’den C2’ye) ders vermeyi amaçlayan Genel Dil Kurslarının yanı sıra Akademik Dil Kurslarıyla da siz öğrencilerimizin özel alanlarda ve yine Avrupa Dil Portfolyosunda belirtilen dört dil yetisinde profesyonel bir yaklaşımla ders görmesini diliyoruz. Akademik Dil Kurslarımızın altında öncelikle bizlerden ortaöğretim ve üniversite düzeyinde hizmet alabilirsiniz. Ortaöğretimin her kademesindeki öğrencilerimiz için etüt derslerimiz sayesinde okulda öğrenilenlerin pekiştirildiği bir ortam mevcuttur. Okulla bire bir eşdeğer bir program sayesinde artık öğrenilen yabancı dilden yüksek puanlar garanti altına alınıyor. Üniversite için ise üç farklı hizmetimiz bulunmakta. Bunlar hazırlık sınavını atlamak için destek kursları, doğrudan hazırlık sınıfına destek kursları (dönemlik ve/veya senelik) ve açıköğretim bölümlerinde yer alan yabancı dil derslerine yönelik kurslarımız olarak belirlenmiştir. Akademik Dil Kurslar başlığı altında bir de Ankara’da yalnızca akademiNY ailesi tarafından gerçekleştirilen özel atölyeler bulunmaktadır. Görsel-İşitsel, Okuduğunu Anlama, Yazılı Üretim, Mesleki Yazışma, Dilbilgisel Yetenek ve Sesletim (Telaffuz) atölyelerinde öğrencilerimiz var olan bilgilerini daha da kalıcı hale getirme olanağı yakalayacaklardır. Son olarak Hukuk İngilizcesi Kurslarımız ile hem hukukçu hem de çevirmen dostlarımıza yabancı dilleri ile özel alan bilgilerini bir araya getirme fırsatı sunuyoruz.